Обмен учебными материалами


Задача 3. Нормативно-правовий акт, виданий Міністерством фінансів України1 Чи відповідає зазначена реєстрація чинному законодавству України?

2 Який порядок встановлено для державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю?

3 Визначте відмінності між цивільним правом і цивільним законодавством.

Контрольні запитання

1 Дайте визначення цивільного права.

2 Що є предметом цивільного права? Розкрийте зміст майнових відносин та особистих немайнових відносин.

3 Назвіть ознаки методу цивільного права.

4 Дайте визначення функцій цивільного права. Назвіть та розкрийте їх зміст.

5 Що таке “аналогія закону”, ”аналогія права”, “звичай”?

Ключові слова: майнові відносини, особисті немайнові відносини, аналогія права, аналогія закону, звичай, цивільні правовідносини, суб’єкти цивільно-правових відносин, об’єкти цивільно-правових відносин, юридичні факти.

Тема 2 Поняття, зміст і види цивільних правовідносин. Фізичні особи як учасники цивільних правовідносин. Правоздатність фізичних осіб. Дієздатність фізичних осіб. Опіка і опікування.Місце проживання громадян.Акти цивільного стану. 2 год


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная